Kommande

          Kommande

Album med dikter

Aulis Kytömäki, har samlat dikter och minnen av Matias Eino Kytömäki, som skrev dikter och minnesanteckningar, från åren 1928- 1945. Här publiceras dessa.

Syrjäytytetyt  sielut

Kommande boknyhet: Anne Pehkonen är ny Sverigefinsk författare. Hennes debutbok ”Syrjäytetyt sielut” är välskriven roman, som är verklighetsgrundad berättelse om två kvinnors hårda liv. Hoppas boken översätts till svenska.