Kommande

          Kommande

Metsäsuomalaiset 


Toinen Paino ja

Ny upplaga på svenska

Metsäsuomalaiset, är en bok från Aleksis barndomens Kortesjärvi i Österbottens Finland, där glada lekar och överraskningar sker. Bästa lekkamrat är grannes Liisa.
Far samlar grupper av skogsarbetare till Uddeholms och Billeruds bolagen i Sverige, dit pass och visum fortfarande krävs. Dit vill också Aleksi följa med. Till enbörjan går han till skolan i ballongbyxor. Blir fosterbarn hos svensk jägmästarfamilj i trakterna av Finnskogarna, hamnar så småningom i skogsarbeten.

Album med dikter

Aulis Kytömäki, har samlat dikter och minnen av Matias Eino Kytömäki, som skrev dikter och minnesanteckningar, från åren 1928- 1945. Här publiceras dessa.