Kommande

          Kommande

Eräs työmies

Det var tidig maj morgon år 1966, jag var ung småväxt Finnpojke. Svenska språket hade jag inte, där stod jag med förtvivlade tankar snurrande i huvudet. Under järnvägsbron där jag stod, kändes kusligt och kallt. Med hög hastighet skramlade tågen ovanpå. Spänningen och rädslan malde i huvudet, hur kommer det att gå för mig? Så börja denna bokens verklighetsskildring, som leder oss nästa fem årtionde i verkstadsarbetarens vardag.

.

Metsäsuomalaiset 


Toinen Paino ja

Ny upplaga på svenska

Metsäsuomalaiset, är en bok från Aleksis barndomens Kortesjärvi i Österbottens Finland, där glada lekar och överraskningar sker. Bästa lekkamrat är grannes Liisa.
Far samlar grupper av skogsarbetare till Uddeholms och Billeruds bolagen i Sverige, dit pass och visum fortfarande krävs. Dit vill också Aleksi följa med. Till enbörjan går han till skolan i ballongbyxor. Blir fosterbarn hos svensk jägmästarfamilj i trakterna av Finnskogarna, hamnar så småningom i skogsarbeten.

Album med dikter

Aulis Kytömäki, har samlat dikter och minnen av Matias Eino Kytömäki, som skrev dikter och minnesanteckningar, från åren 1928- 1945. Här publiceras dessa.